ImagePromatten på ToppGolf skulle være et kvalitetstempel og en markering av vårt eminente golfakademi! Før produksjon var det viktig at matten vi valgte skulle holde kapasitet og kvalietet for opptil tre proer under instruksjon.Fokus var også å holde matten bred nok til filming og profilanalyse av sving! Kunstgresset og kompetanse fra Kringsjågolf har levert kvalitet fra start av produksjon til ferdig etablert produkt!Matten holder høy standard og har god respons under slagene,dvs ingen høy "bounce" i køllen eller lugging,som er viktig for et ærlig resultat under instruksjon!

ToppGolf er godt fornøyd med investeringen og ser frem imot flere samarbeid med Kringsjågolf i fremtiden:)
Mvh
Vidar Thorstensen/Sport og
Markedssjef/ToppGolf Senteret