Oslo den 30. desember 2008

Vi ordner deres årsmedlemskap i Miklagard GK da vi ønsker at flere skal få gode "golfopplevelser" til en rimelig penge.  Kontingenten for 2009 blir som for 2008. Hvis du ønsker Miklagard som hjemme klubb må du si fra om dette. Alle andre får medlemsfordelene. Bl.a spille på PGA medlems banene til 25 €.   Dere kan delta på MGK treninger, bruk PRO, turneringer ol. De viktigste av alt, verv dine venner som medlemmer slik at golfopplevelsen blir enda bedre, hyggelig å spille med venner.

Hans Løveid

 

Oslo den 31. oktober 2008

Vi har hatt en strålende sesong, medlemmene har fått sine kort fra Miklagard, noen litt sent men det skyldes forhold hos NGF. PGA medl. bane fordelene fortsetter inntil videre. Vi håper at ikke 2009 blir det siste året. Tvert i mot kan det komme nye bane til.

Tenk og spille på flotte baner, Topp PGA standard for bare € 25,00, kan det være bedre.

 

hans Løveid

 

 

Oslo den 8. april 2008

SE nederst på denne siden om medlemsfordeler, fordeler som ca. halv pris på Miklagard, 30 % rabatt på flere baner og 25 € for spill på PGA medl. baner. se miklagard hjemmeside

Hans Løveid

********** 

 

Oslo den 26. mars 2008

Melding fra NGF 

GOLFKORTET 2008


NGF har laget en video som forklarer hvordan det nye golfkortet fungerer, hvordan vi skal registrere oss, handicaptellende runder mm. Videoen kan sees på Norges Golfforbunds sider.http://www.golfforbundet.no/wip4/detail.epl?cat=13293
 


********** 

 

Oslo den 25. mars 2008

Melding fra NGF

 Det er noen problemer med å bestille kort til enkelte personer i kortsenteret. Dette gjelder:

-Noen medlemmer med adresse i utlandet
-Medlemmer kommer opp med feil postadresse selv om det er  riktig i medlemsarkivet
-Medlemmer kommer opp med feilmelding om at de har mer enn  en hjemmeklubb selv om det ikke er tilfellet. (Dersom  medlemmet faktisk står med 'JA' til  hjemmeklubb i mer enn en klubb  må dette rettes av de enkelte klubber)

Det jobbes med å rette opp i disse feilene men i mellomtiden kan klubben sende e-post til klubbsupport:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Forklar hva feilen er og hvilke medlemmer dette gjelder.

Vennlig hilsen
NORGES GOLFFORBUND

**********

 

Oslo den 17. mars 2008

Melding fra NGF

UTVIDET GYLDIGHET FOR GAMLE KORT

De gamle handicapkortene gis utvidet gyldighet fram til og med søndag 20. april.

Dette gjøres for å imøtekomme klubber som trenger mer tid til å få gjennomført sine bestillinger av det nye Golfkortet og spillere som eventuelt ikke ville mottatt sitt nye kort innen den ordinære fristen. 


Vennlig hilsen


OLE JACOB BYE
Norges Golfforbund

*********

 

 

Oslo den 14. mars 2008

Ordningen med PGA courses gjelder i hvertfall til 1. juni 2008. Dere må betale kontingent for 2008 for rettigheten.

 

Hans

***********

 

 

Oslo den 1. mars 2008.

Green fee på Miklagard 

Halv pris på green fee - Kr. 500,00

 

Han Løveid

**********

 

Oslo den 1. mars 2008

HCP kort for 2008.

Nå er det tid for bestilling av nytt HCP kort for 2008. I flg NGF skal det elektroniske kortet tas i bruk av alle klubber og skal forenkle medlemsbehandlingen for klubbene og NGF.  Til dere som trenger HCP kortet fra Miklagard GK betal kontingenten og vi bestiller kortet for dere. Send meg en mail om endringer i adr. telef. el HCP. Til lykke med 2008 sesongen.

Hans Løveid

**********

 

Oslo den 1. februar 2008

Godt nyttår til dere alle. Jeg håper at vi alle får en fin golfsesong. Det snakkes svært mye i miljøet om dårlig økonomi i klubbene og tilbakegang i greenfee spill. Intet av dette berører oss.

Hvis dere har noen ønsker eller ideer om hva vi kan gjøre send meg en mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Til dere som trenger HCP kortet for 2008 fra Miklagard GK, betalt kontingenten og jeg bestiller kortet. Ifjor hadde vi (MGK/NGF) problemer med prøveordningen, elektronisk HCP kort, dette skal vært løst i år.

Hans Løveid

 

 

Oslo den 17. desember 2007.

Jeg har hatt møte med Miklagard Golf AS og klubb og det er usikkerhetsmomenter for 2008 som jeg vil meddele dere.

Sak 1. Alle som skal ha HCP kortet fra Miklagard og Miklagard som hjemmeklubb får det, Her blir det ingen forandring. Vi får også spille på Miklagard Golfbane til nesten halv pris. En meget god ordning. Dere betaler fakturaen når den kommer.

Sak 2. Samarbeidsavtalen mellom ovennevnte klubber en ikke klar for 2008 da Oslo GK er stengt I 2008. Avtalen skal bli klar innen 1. mars men vi vet ikke hvordan den blir. Dere som er medlem pga. medlemsfordelen 30 % rabatt på ovennevnte klubber venter med å betale til 1. mars 2008

Sak 3.Ordningen med PGA European Tour Courses er usikker da det har vært eierskifte. Nåværende klubber har lyst til å samarbeide og det kan komme flere inn i bildet, men ingen ting er klart ennå.Avtalen skal bli klar innen 1. mars 2008 men vi vet ikke hvordan den blir.Dere som er medlem pga. PGA European Tour Courses venter med å betale til 1. mars 2008. 

Sak 4. Dere får en mail med ny betalings informasjon, Hva dere skal betale, til hvem og kontonummer.  Deres forandringer navn, eventuell ny adresse, ny mail adr. telefon og sistmen ikke minst NYTT HCP må dere sende til meg.  

 ''''''''''

 

Kringjå Golf er en interesseforening for golfspillere. Golfspillere som ønsker noe mer enn bare et
medlemskap i en golfklubb.

Vi lager samarbeidsavtaler med golfklubber og andre hvor vi kan få foldeler som gruppe.

Vår hovedsamarbeidspartner er Miklagard Golf AS og Miklagard Golfbklubb. Herfra vår vi års-
medlemskap med HCP kort for alle våre medlemmer.

Vi får MKG's medlemsfordeler, - 30% rabatt på greenfee på;
Det er forhandlinger med flere baner. Se Miklagards hjemmeside for mer info.

Vi får Miklagard PGA banemedlemskap, Miklagard Golf er medlem av PGA European Tour Courses. ETC er en samarbeidskjede for høyprofilerte kvalitetesbaner i Europa.

Det enkelte medlem har fordeler som f.eks. 25 Euro i greenfee på aller baner, forhåndsbooking
og turneringer. Fordelen er knyttet til medlemskapet. Se fordeler og hvilkebaner det gjelder.